31. juli 2020


Galleri Brogata 2 åpner igjen 22/8


Velkommen til høstsemesterets første utstilling i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm: «Alt henger sammen» med Trine Lindheims malerier, grafikk og objekter. Utstillingen er åpen lørdager og søndager i tidsrommet 22/8 til 13/9.

Alle er hjertelig velkommen til utstillingen. Vi følger alle smittevernsregler for at det skal være trygt å besøke galleriet. Husk å hold minst en meters avstand til andre besøkende. Om du har symptomer som kan tyde på covid 19, hold deg hjemme til til du er symptomfri. Publikum henstilles til å benytte desinfeksjonsmidler ved inngangen, samt registrere seg med navn og mobil nr (for eventuell smittesporing)..

Trine Lindheim kommer fra Nøtterøy, og bor og arbeider i en av kunstnerboligene på Ekely i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Statens Kunstakademi og Høgskolen i Oslo (praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere).

Siden debuten på Unge Kunstneres Samfunn i 1985 har hun hatt separatutstillinger
bl.a. i Kunstnerforbundet i Oslo, Hå gamle prestegård på Jæren, Galleri Norske
Grafikere i Oslo, Nordnorsk kunstnersentrum i Svolvær, Ålesund Kunstforening,
Trondheims Kunstforening og Moss Kunstforening. I tillegg har hun deltatt i flere
kollektive mønstringer, som Høstutstillingen og Jubileumsutstillingen til
Østlandsutstillingen 2019, samt mange internasjonale grafikkbiennaler.
Hun ble tildelt 1. pris ved Internasjonal grafikkbiennale Gorizia, Italia 1987 og
3. pris ved "Nordisk Grafikk Nu", Dalarnas Museum, Sverige 1991. Innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd, Statens Konstråd i Stockholm, Stortinget og Oslo Kommunes Kunstsamlinger.

Utstillingens tittel «ALT HENGER SAMMEN» kan tolkes i flere retninger og kan
sammenfatte arbeider som vises i utstillingen.

 Arbeidene er i hovedsak utviklet fra et figurativt uttrykk til et mer abstrahert og symbolpreget billedspråk. Bildene har ofte en flersidig betydning der refleksjon kan slippe til. Det konseptuelle og emosjonelle sidene ved maleriene speiler ofte et indre og ytre landskap der lys og mørke, stillhet og dramatikk kan komme til uttrykk.

Tresnittet blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling av form som resultat, forestillinger fortettet til symboler. Treets årringer spiller med i billedkomposisjonen.

 Blandingsteknikk  er en kombinasjon mellom trykk og maleri der former i finér er trykket på papir. Malingen flyter over og legger seg ned i papirets dypere spor. 

Ideene til objektene har kommet til ved arbeid med tresnitt. Materialet er igjen kryssfinér og tema er Sommerfuglen og Livets blomst.

Sommerfuglen med en menneskeskikkelse kan være et bilde på mennesket og naturens sårbarhet og mennesket som en del av en større helhet. Transformasjonen og metamorfosen de går igjennom kan være et bilde på nødvendigheten av forandring og menneskets muligheter. Frigjøring- ikke bare ytre forhold, men også våre egne begrensende holdninger og tanker. 

De representerer forvandling, metamorfose og nødvendigheten av et letter fotavtrykk...

Livets Blomst er et hellig geometrisk symbol og kan finnes i mange templer og
kulturer rundt om i verden. Det er et av de eldste hellige symboler man kjenner.
I all sin enkle skjønnhet og perfeksjon er Livets Blomst bl.a. et symbol på den evig
kreative prosess og at alt henger sammen. Støvbærerne i blomsten bærer ulike ord
som gjør livet verdt å leve.


www.trinelindheim.no