25. feb. 2012

Knallåpning for vårt medlem Ida Kinn Nilsen!

Gratulerer til vårt medlem Ida Kinn Nilsen som hadde åpning av separatutstillingen sin i Sandbekkstua forrige helg! Romerikes Blad roste Ida opp i skyene og mange av maleriene ble solgt første helgen. Utstillingen som er i regi av Rælingen Kunstforening står ut neste helg (4.mars 2012).

ida kinn nilsen

13. feb. 2012

Ida Kinn Nilsen – separatutstilling

På lørdag 18.februar 2012 har et av våre medlemmer, Ida Kinn Nilsen, åpning av sin separatutstilling i Sandbekkstua i regi av Rælingen Kunstforening.

ida kinn nilsen   ida kinn nilsen profil

Litt om Ida og hennes malerier:

Ida Kinn Nilsen er utdannet jurist og arbeider til daglig som advokat. På fritiden er hun autodidakt maler. Ida har gått på kurs og mottatt privatundervisning av kunstneren Eva Berntsen de siste 3 årene.

Inspirasjonen til maleriene hentes fra menneskets indre liv, hvor følelser, en opplevelse eller et tema kommer til uttrykk på lerretet. Fascinasjonen for mennesket har ofte kommet til uttrykk i motiver som er abstrakt figurative. For denne ustillingen har hun beveget seg enda nærmere det helt abstrakte, som en sterk øvelse i komposisjon. Det som særpreger bildene er likevel at man gjennom fantasien kan se både landskap, mennesker og dyreskikkelser – hvis man vil. For Ida er det viktig at bildet setter i gang tankene og fantasien, slik at man får lyst til å gå på oppdagelsesferd i det, og ikke minst vende tilbake til det.

Ida Kinn Nilsen var månedens kunstner med sin første separatustilling på Skedsmo hovedbibliotek i oktober 2010. Responsen var overveldende og de fleste bildene ble solgt.

Vi ønsker Ida lykke til! Utstillingen står til 4.mars 2012

9. feb. 2012

Omvisning på Henie Onstad Kunstsenter: Per Inge Bjørlo

Vi minner om at dere som er medlemmer kan få anledning til å være med på en  spesiallaget omvisning på Per Inge Bjørlos utstilling. Omvisningen er i regi av AKFO og de har fått kurator for utstillingen og forfatter av boken om Per Inge Bjørlo, Caroline Ugelstad, til å guide. Hun vil også snakke om hvordan utstillingen er montert og tankene bak. Dette blir en interessant kveld!
Per Inge Bjørlo - selvportrett 2009
Per Inge Bjørlo - selvportrett 2009 (foto hentet via Henie Onstad)

Korrekt dato er: TIRSDAG 14. FEBRUAR, KL.17:30-19:00 (datoen i Fylkeskalenderen er dessverre feil).
Sted: Henie Onstad Kunstsenter
Påmelding: Send e-post til kontakt@akfo.no
Husk å oppgi hvilken kunstforening du er medlem av.

Historietime: Brogata 2

Her er litt av historien bak Brogata 2, hentet fra Lillestrøm Historielag sine sider:

Brogata 2, også kalt Bestyrerboligen, ble bygget i 1859 i tilknytning til Brandval Dampsag, Lillestrøms første dampdrevne sagbruk. Så lenge saga eksisterte bodde det en bruksbestyrer i huset, og saga hadde også driftskontoret sitt der.

Boligen var det første huset i Lillestrøm som ble bygget i sveitserstil. Det framsto som svært staselig i sin tid, og ikke minst i kontrast til arbeiderboligene som det etter hvert var mange av i området. I 1863 ble husets andreetasje tatt i bruk som skole. Skolen var i utgangspunktet ment for barna til sagbruksarbeiderne, men også andre barn fikk sin skolegang her inntil den første offentlige skolebygningen, Kirkegatens skole, stod ferdig i 1887. Ved oppstart var det 59 barn som hørte til skolen. På denne tida bodde også, foruten bruksbestyreren og familien hans, bruksskolelæreren med sine fem barn samt en tjenestepike i huset. I 1865 var det folketelling, og da ble det registrert hele 20 mennesker som fastboende i boligen.

Les mer om husets historie på Lillestrøm Historielag. For historien til andre gamle bygninger i Lillestrøm sjekk Gamle Lillestrøm BA.

brogata 2 i 1879

Følg med for ny historieskriving i 2012!

5. feb. 2012

Akershus Kunstsenter: Åpning lørdag 11.februar 2012

Utstillingsåpning lørdag 11.februar 2012 kl 13 på Akershus Kunstsenter i Lillestrøm:
SO DRY YOU COULDN`T SPIT av Camilla Steinum /Aurora Passero og BLACK MATTER av Javier Barrios.
Camilla-Steinum-300x352
Camilla Steinum (foto hentet fra Akershus Kunstsenter sin nettside)
Les mer på Akershus Kunstsenter sin nettside.