9. feb. 2012

Historietime: Brogata 2

Her er litt av historien bak Brogata 2, hentet fra Lillestrøm Historielag sine sider:

Brogata 2, også kalt Bestyrerboligen, ble bygget i 1859 i tilknytning til Brandval Dampsag, Lillestrøms første dampdrevne sagbruk. Så lenge saga eksisterte bodde det en bruksbestyrer i huset, og saga hadde også driftskontoret sitt der.

Boligen var det første huset i Lillestrøm som ble bygget i sveitserstil. Det framsto som svært staselig i sin tid, og ikke minst i kontrast til arbeiderboligene som det etter hvert var mange av i området. I 1863 ble husets andreetasje tatt i bruk som skole. Skolen var i utgangspunktet ment for barna til sagbruksarbeiderne, men også andre barn fikk sin skolegang her inntil den første offentlige skolebygningen, Kirkegatens skole, stod ferdig i 1887. Ved oppstart var det 59 barn som hørte til skolen. På denne tida bodde også, foruten bruksbestyreren og familien hans, bruksskolelæreren med sine fem barn samt en tjenestepike i huset. I 1865 var det folketelling, og da ble det registrert hele 20 mennesker som fastboende i boligen.

Les mer om husets historie på Lillestrøm Historielag. For historien til andre gamle bygninger i Lillestrøm sjekk Gamle Lillestrøm BA.

brogata 2 i 1879

Følg med for ny historieskriving i 2012!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar