19. mars 2020

Lillestrømutstillingen avlyst pga. koronasituasjonen 

På grunna av situasjonen med koronasmitte- og mottiltak, ser oss dessverre nødt til å avlyse Lillestrømutstillingen, den juryerte utstilling som skulle gått av stabelen 18. april til 3. mai i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm. 

Vi vet ikke når det blir mulig å holde utstillinger igjen, men vi håper at vi når situasjonen etter hvert blir normalisert, kan finne et nytt tidspunkt for Lillestrømutstillingen og andre utstillinger vi må avlyse nå.

Vennlig hilsen 
Lillestrøm Kunstforening 

12. mars 2020


AVLYST UTSTILLING TRINE LINDHEIM PGA KORONAMOTTILTAK 

På grunn av den seneste utviklingen når det gjelder koronasmitte og -tiltak, er vi dessverre nødt til å avlyse utstillingen med Trine Lindheim som skulle ha åpnet på lørdag 14/3. 

Vennlig hilsen 

Lillestrøm Kunstforening 

10. mars 2020

Trine Lindheim - «Alt henger sammen» 14. til 29. mars 

Lørdag 14. mars kl. 12-16 åpner utstillingen «Alt henger sammen» med Trine Lindheim i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm. Utstillingen viser malerier, grafikk og objekter. Kunstneren vil være til stede på åpningen, og det blir lett servering. Gratis parkering ved Rådhuset i helgene. Utstillingen varer til om med 29. mars, og er åpen lørdager og søndager kl. 12-16. 
Trine Lindheim kommer fra Nøtterøy, og bor og arbeider i en av kunstnerboligene på Ekely i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Statens Kunstakademi og Høgskolen i Oslo.
Hun hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange kollektive mønstringer, som Høstutstillingen og Jubileumsutstillingen til Østlandsutstillingen 2019, samt mange internasjonale grafikkbiennaler. Hun ble tildelt 1. pris ved Internasjonal grafikkbiennale Gorizia, Italia 1987 og 3. pris ved "Nordisk Grafikk Nu", Dalarnas Museum, Sverige 1991. 
Innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd, Statens Konstråd i Stockholm, Stortinget og Oslo Kommunes Kunstsamling. Utfyllende cv: www.trinelindheim.no
Lindheim beskriver utstillingen slik: 
Utstillingens tittel, ALT HENGER SAMMEN, er et øko-perspektivisk utsagn og kan
også sammenfatte arbeider som vises i utstillingen.
«Insekter forsvinner, døde hvaler fylt med plast skyller opp på strender, regn-skogene brenner, og vi har mistet seksti prosent av verdens ville pattedyr siden 1970.» «Det handler ikke om dingser, turer og statussymboler, men om meningsfylt arbeid og tilfredsstillende, varige relasjoner til andre mennesker og våre omgivelser. Vi må skalere ned, senke tempoet og kjøle ned en over-opphetet klode.»  (Utdrag fra kronikken «Kloden har feber» av Thomas Hylland Eriksen)
Mine arbeider er i hovedsak utviklet fra et figurativt uttrykk til et mer abstrahert og et symbolpreget billedspråk. Bildene har ofte en flersidig betydning der refleksjon kan slippe til. Det konseptuelle og emosjonelle sidene ved maleriene speiler et indre og ytre landskap der lys og mørke, stillhet og dramatikk kan komme til uttrykk.
T
resnittene blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling av form som resultat, forestillinger fortettet til symboler. En frukt av denne prosessen er et renere poetisk uttrykk på grensen mellom drøm og virkelighet. Bildenes essens ligger her, i poesiens grenseland. Ideene til objektene har kommet til ved arbeid med tresnitt. Materialet er kryssfiner og tema er Sommerfugl og Livets blomst.
Jeg arbeider med sommerfuglen og øyenstikkeren som symboler. Sommerfuglen med en menneskeskikkelse kan være et bilde på mennesket og naturens sårbarhet og mennesket som en del av en større helhet. Transformasjonen og metamorfosen sommerfuglen og øyenstikkeren går igjennom kan være et bilde på nødvendigheten av forandring og menneskets muligheter. Frigjøring fra det som holder oss bundet ikke bare ytre forhold, men også våre egne begrensende holdninger og tanker. De representerer forvandling, metamorfose og et paradigmeskifte.
«Sommerfugleffekten» er en formulering knyttet til såkalte kaotiske systemer som uttrykker at små endringer i forholdene ved et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger senere. Uttrykket kommer fra den amerikanske meteorologen Edward Lorenz, som i et foredrag i 1960-årene angående muligheten av pålitelig langtidsvarsling av været, sa at «vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas». (Hentet fra Store norske leksikon)   Jfr.«Greta Thunberg-effekten».
Livets Blomst er et hellig geometrisk symbol og kan finnes i mange templer og
kulturer rundt om i verden. Det er et av de eldste hellige symboler man kjenner.
I all sin enkle skjønnhet og perfeksjon er Livets Blomst bl.a. et symbol på den evig
kreative prosess og at alt henger sammen. Støvbærerne i blomsten bærer ulike ord
som gjør livet verdt å leve.


9. mars 2020

Les mer og last ned deltagerskjema og innleveringsskjema her:


Eller rett og slett klikk på «Lillestrømutstillingen 2020» i menyen øverst på siden. 


1. mars 2020

Transit Europa

Månedens kunstner på Lillestrømbibliotekene på Strømmen i mars er 

Liv-Clelia Mangiagli Sommerstedt.


En serie hendelser de første månedene i 2015 fikk avgjørendebetydning for temaet i denne utstillingen. Grupper av mennesker hadde sattkursen over Middelhavet i håp om å nå Europa, og mange klarte det ikke. 

Den 11.februar døde minst 300 personer som reiste ut fra Libya (Il fattoquotidiano). Som en respons på de grufulle nyhetene, malte Liv-Clelia Transit Europa og NaufragionelMediterraneo/Forlis i Middelhavet.

I påsken samme år reiste kunstneren til Lampedusa, øya utenfor Sicilia, og målet for mange migranter som ville ta seg til Europa. 

Hun ønsket å besøke det lille øysamfunnet bestående av 6500 personer, som over tid hadde tatt i mot mange tusen migranter.

Mottakssenteret der ble bygget for 800 personer, men huset på det meste 4000. 


Det var i oktober 2013. Samtidig vandret 6000 migranter som ikke fikk plass rundt på øya i regn og kulde. Lokalbefolkningen tro til med mat og tepper. 

De hun  snakket med i 2015, var fortsatt preget av hendelsen. 
Noen av dem hadde våknet opp om morgenen til synet av lik som hadde flytt opp på strendene. Fiskere fikk annen fangst enn fisk i garnet. 

På grunn av sin beliggenhet har Lampedusa vært et viktig sjøfartsknutepunkt, og befolkningen har gjennom århundrene vært vant til å ta imot sjøfolk i havsnød. 

Nå ble det bare så altfor mange til å kunne hjelpe alle på en god måte, enoppgave som det i denne målestokken også var helt urimelig at skulle håndteres her.


Våren 2015 toppet migrasjonstragedien seg den 18. april med et forlis i farvannene utenfor Libya hvor 700-900 mennesker forsvant. 

Italienske medier betegnet da disse hendelsene som ”den mest alvorlige katastrofen i etterkrigstiden” (Il fattoquotidiano). 

Etter at nye mottakssentre ble opprettet på Sicilia og andre steder i Sør-Italia, har senteret på Lampedusa mer blitt brukt til kortereførstehjelps- og transittopphold. 

Men tross alle tiltak for å begrense denne farlige trafikken, fortsetter mennesker å ta seg over Middelhavet i skrøpelige farkoster med destinasjon Europa. 

I Moria leiren i Hellas, for eksempel, lever migranter som har klart det, i det uvisse under elendige forhold.

Det er inntrykk fra blant annet disse omstendighetene som er bearbeidet kunstnerisk, og som vises i denne utstillingen. Maleriene har blitt til over en periode på fem år.

Utstillingen åpner mandag 2. mars kl. 18.00 på Strømmen bibliotek.

Velkommen!