1. mars 2020

Transit Europa

Månedens kunstner på Lillestrømbibliotekene på Strømmen i mars er 

Liv-Clelia Mangiagli Sommerstedt.


En serie hendelser de første månedene i 2015 fikk avgjørendebetydning for temaet i denne utstillingen. Grupper av mennesker hadde sattkursen over Middelhavet i håp om å nå Europa, og mange klarte det ikke. 

Den 11.februar døde minst 300 personer som reiste ut fra Libya (Il fattoquotidiano). Som en respons på de grufulle nyhetene, malte Liv-Clelia Transit Europa og NaufragionelMediterraneo/Forlis i Middelhavet.

I påsken samme år reiste kunstneren til Lampedusa, øya utenfor Sicilia, og målet for mange migranter som ville ta seg til Europa. 

Hun ønsket å besøke det lille øysamfunnet bestående av 6500 personer, som over tid hadde tatt i mot mange tusen migranter.

Mottakssenteret der ble bygget for 800 personer, men huset på det meste 4000. 


Det var i oktober 2013. Samtidig vandret 6000 migranter som ikke fikk plass rundt på øya i regn og kulde. Lokalbefolkningen tro til med mat og tepper. 

De hun  snakket med i 2015, var fortsatt preget av hendelsen. 
Noen av dem hadde våknet opp om morgenen til synet av lik som hadde flytt opp på strendene. Fiskere fikk annen fangst enn fisk i garnet. 

På grunn av sin beliggenhet har Lampedusa vært et viktig sjøfartsknutepunkt, og befolkningen har gjennom århundrene vært vant til å ta imot sjøfolk i havsnød. 

Nå ble det bare så altfor mange til å kunne hjelpe alle på en god måte, enoppgave som det i denne målestokken også var helt urimelig at skulle håndteres her.


Våren 2015 toppet migrasjonstragedien seg den 18. april med et forlis i farvannene utenfor Libya hvor 700-900 mennesker forsvant. 

Italienske medier betegnet da disse hendelsene som ”den mest alvorlige katastrofen i etterkrigstiden” (Il fattoquotidiano). 

Etter at nye mottakssentre ble opprettet på Sicilia og andre steder i Sør-Italia, har senteret på Lampedusa mer blitt brukt til kortereførstehjelps- og transittopphold. 

Men tross alle tiltak for å begrense denne farlige trafikken, fortsetter mennesker å ta seg over Middelhavet i skrøpelige farkoster med destinasjon Europa. 

I Moria leiren i Hellas, for eksempel, lever migranter som har klart det, i det uvisse under elendige forhold.

Det er inntrykk fra blant annet disse omstendighetene som er bearbeidet kunstnerisk, og som vises i denne utstillingen. Maleriene har blitt til over en periode på fem år.

Utstillingen åpner mandag 2. mars kl. 18.00 på Strømmen bibliotek.

Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar