26. feb. 2020

 Vil du delta på Lillestrømutstillingen 2020?

Lillestrømutstillingen er en åpen, juryert utstilling arrangert av Lillestrøm Kunstforening i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm fra 18. april til 3. mai. Alle som har lyst kan levere inn verker til juryering. 

Temaet for Lillestrømutstillingen vil i år være «Ting som bærer». Dette kan tolkes på mange måter; det kan være konkrete fysiske strukturer, eller det kan relateres til bærekraft når det gjelder klima og miljø, samfunnsutvikling, eller annet. Vi oppfordrer deltagere til å bruke fantasien. 

Innlevering av arbeider til juryering vil skje mandag 30. mars kl. 18-21. Det er ingen påmelding i forkant. Påmelding skjer ved å møte opp på dette tidspunktet og levere sine arbeider, sammen med undertegnet deltageravtale og utfylt innleveringsskjema. Om du leverer verker innen flere faggrupper, skal du levere et innleveringsskjema for hver faggruppe. Send en e-post til lillestromkunstforening@gmail.com, så sender vi deg deltageravtale og innleveringsskjema. 

Den enkelte kan levere inntil 3 arbeider totalt, fordelt på opp til 2 forskjellige faggrupper. Faggruppene er maleri, tegning, grafikk (inkludert DGA), foto, skulptur, tekstil og andre teknikker. Ingen av arbeidene må være større enn 1,5 x 1,5 meter. Det er ikke mulig å levere videoinstallasjon eller andre typer installasjon, pga begrensninger når det gjelder visningsutstyr og plass.

Innleverte kunstverk vil bli vurdert av en jury med kunstfaglig kompetanse.

Kort etter juryering, vil det bli lagt ut en liste over antatte arbeider på Lillestrøm Kunstforenings facebookside og nettsiden lillestrømkunstforening.no. Sjekk disse sidene for å se om dine arbeider er antatt. Refuserte arbeider skal hentes lørdag 4. april kl. 12-15. 

Antatte kunstverk som ikke er solgt skal hentes søndag 3. mai kl. 16-18, etter utstillingens slutt. 

Med utstillingen ønsker Lillestrøm Kunstforening å bidra til å sette den nye kommunen Lillestrøm på kartet som kulturkommune, øke publikums bevissthet om kommunens kunst- og kulturtilbud, og styrke de lokale medienes engasjement knyttet til kultur i nærområdet. 

Spre gjerne ordet til andre du kjenner som kan være interesserte i å delta. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar