10. mars 2020

Trine Lindheim - «Alt henger sammen» 14. til 29. mars 

Lørdag 14. mars kl. 12-16 åpner utstillingen «Alt henger sammen» med Trine Lindheim i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm. Utstillingen viser malerier, grafikk og objekter. Kunstneren vil være til stede på åpningen, og det blir lett servering. Gratis parkering ved Rådhuset i helgene. Utstillingen varer til om med 29. mars, og er åpen lørdager og søndager kl. 12-16. 
Trine Lindheim kommer fra Nøtterøy, og bor og arbeider i en av kunstnerboligene på Ekely i Oslo. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Statens Kunstakademi og Høgskolen i Oslo.
Hun hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i mange kollektive mønstringer, som Høstutstillingen og Jubileumsutstillingen til Østlandsutstillingen 2019, samt mange internasjonale grafikkbiennaler. Hun ble tildelt 1. pris ved Internasjonal grafikkbiennale Gorizia, Italia 1987 og 3. pris ved "Nordisk Grafikk Nu", Dalarnas Museum, Sverige 1991. 
Innkjøpt av bl.a. Museet for Samtidskunst, Norsk Kulturråd, Statens Konstråd i Stockholm, Stortinget og Oslo Kommunes Kunstsamling. Utfyllende cv: www.trinelindheim.no
Lindheim beskriver utstillingen slik: 
Utstillingens tittel, ALT HENGER SAMMEN, er et øko-perspektivisk utsagn og kan
også sammenfatte arbeider som vises i utstillingen.
«Insekter forsvinner, døde hvaler fylt med plast skyller opp på strender, regn-skogene brenner, og vi har mistet seksti prosent av verdens ville pattedyr siden 1970.» «Det handler ikke om dingser, turer og statussymboler, men om meningsfylt arbeid og tilfredsstillende, varige relasjoner til andre mennesker og våre omgivelser. Vi må skalere ned, senke tempoet og kjøle ned en over-opphetet klode.»  (Utdrag fra kronikken «Kloden har feber» av Thomas Hylland Eriksen)
Mine arbeider er i hovedsak utviklet fra et figurativt uttrykk til et mer abstrahert og et symbolpreget billedspråk. Bildene har ofte en flersidig betydning der refleksjon kan slippe til. Det konseptuelle og emosjonelle sidene ved maleriene speiler et indre og ytre landskap der lys og mørke, stillhet og dramatikk kan komme til uttrykk.
T
resnittene blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling av form som resultat, forestillinger fortettet til symboler. En frukt av denne prosessen er et renere poetisk uttrykk på grensen mellom drøm og virkelighet. Bildenes essens ligger her, i poesiens grenseland. Ideene til objektene har kommet til ved arbeid med tresnitt. Materialet er kryssfiner og tema er Sommerfugl og Livets blomst.
Jeg arbeider med sommerfuglen og øyenstikkeren som symboler. Sommerfuglen med en menneskeskikkelse kan være et bilde på mennesket og naturens sårbarhet og mennesket som en del av en større helhet. Transformasjonen og metamorfosen sommerfuglen og øyenstikkeren går igjennom kan være et bilde på nødvendigheten av forandring og menneskets muligheter. Frigjøring fra det som holder oss bundet ikke bare ytre forhold, men også våre egne begrensende holdninger og tanker. De representerer forvandling, metamorfose og et paradigmeskifte.
«Sommerfugleffekten» er en formulering knyttet til såkalte kaotiske systemer som uttrykker at små endringer i forholdene ved et visst tidspunkt kan forplante seg og gi store virkninger senere. Uttrykket kommer fra den amerikanske meteorologen Edward Lorenz, som i et foredrag i 1960-årene angående muligheten av pålitelig langtidsvarsling av været, sa at «vingeslagene fra en sommerfugl i Brasil kan utløse en tornado i Texas». (Hentet fra Store norske leksikon)   Jfr.«Greta Thunberg-effekten».
Livets Blomst er et hellig geometrisk symbol og kan finnes i mange templer og
kulturer rundt om i verden. Det er et av de eldste hellige symboler man kjenner.
I all sin enkle skjønnhet og perfeksjon er Livets Blomst bl.a. et symbol på den evig
kreative prosess og at alt henger sammen. Støvbærerne i blomsten bærer ulike ord
som gjør livet verdt å leve.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar