LILLESTRØMUTSTILLINGEN 2022

- ÅPEN JURYERT UTSTILLING 12/3 - 3/4 I GALLERI BROGATA 2


Temaet for den juryerte utstillingen vil være "Ting som bærer". Dette kan tolkes på mange måter; det kan være konkrete fysiske strukturer, eller det kan relateres til bærekraft når det gjelder klima og miljø, samfunnsutvikling, eller annet. Vi oppfordrer deltagere til å bruke fantasien. 

Du kan melde deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema/innleveringsskjema og deltageravtale til lillestromkunstforening@gmail.com senest 24. februar. Skjemaene kan lastes ned her: 

LAST NED DELTAGERAVTALE OG INNLEVERINGSSKJEMA.

Det er åpent for alle å levere verker til juryering. Du trenger ikke være medlem i Lillestrøm Kunstforening. Den enkelte kan levere inntil 3 arbeider totalt, fordelt på opp til 2 forskjellige faggrupper. Faggruppene er maleri, tegning, grafikk (inkludert DGA), foto, skulptur, tekstil og andre teknikker. Ingen av arbeidene må være større enn 1,5 x 1,5 meter. Det er ikke mulig å levere videoinstallasjon eller andre typer installasjon, pga. begrensninger når det gjelder visningsutstyr og plass.

Innleverte kunstverk vil bli vurdert anonymisert av en ekstern jury med faglig kompetanse, bestående av to billedkunstnere og en fotograf. 

Kort etter juryering, vil det bli lagt ut en liste over antatte arbeider på Lillestrøm Kunstforenings facebookside og nettsiden lillestrømkunstforening.no. Sjekk disse sidene for å se om dine arbeider er antatt. Refuserte arbeider skal hentes tirsdag 8. mars kl. 18-20. 

Antatte kunstverk som ikke er solgt skal hentes søndag 3. april kl. 16-18, etter utstillingens slutt. 

Med utstillingen ønsker Lillestrøm Kunstforening å bidra til å sette den nye kommunen Lillestrøm på kartet som kulturkommune, øke publikums bevissthet om kommunens kunst- og kulturtilbud, og styrke de lokale medienes engasjement knyttet til kultur i nærområdet. 

Vi ønsker å nå bredt ut, og setter pris på om du sprer ordet til andre du kjenner som kan være interesserte i å delta. 

Vennlig hilsen 

Lillestrøm Kunstforening