LILLESTRØMUTSTILLINGEN 2020

LILLESTRØMUTSTILLINGEN AVLYST PGA KORONASITUASJONEN! 

På grunna av situasjonen med koronasmitte- og mottiltak, ser oss dessverre nødt til å avlyse Lillestrømutstillingen, den juryerte utstilling som skulle gått av stabelen 18. april til 3. mai i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm. 

Vi vet ikke når det blir mulig å holde utstillinger igjen, men vi håper at vi når situasjonen etter hvert blir normalisert, kan finne et nytt tidspunkt for Lillestrømutstillingen.


Åpen juryert utstilling 18/5 - 3/5
i Galleri Brogata 2 i Lillestrøm 


Temaet for den juryerte utstillingen vil i år være «Ting som bærer». Dette kan tolkes på mange måter; det kan være konkrete fysiske strukturer, eller det kan relateres til bærekraft når det gjelder klima og miljø, samfunnsutvikling, eller annet. Vi oppfordrer deltagere til å bruke fantasien. 

Innlevering av arbeider til juryering vil skje mandag 30. mars kl. 18-21. Det er ingen påmelding i forkant. Påmelding skjer ved å møte opp på dette tidspunktet og levere sine arbeider sammen med undertegnet avtale om deltagelse og utfylt innleveringsskjema. 

LAST NED DELTAGERAVTALE OG INNLEVERINGSSKJEMA.

Om du leverer verker innen flere faggrupper, skal du levere et innleveringsskjema for hver faggruppe. 

Det er åpent for alle å innlevere verker til juryering. Den enkelte kan levere inntil 3 arbeider totalt, fordelt på opp til 2 forskjellige faggrupper. Faggruppene er maleri, tegning, grafikk (inkludert DGA), foto, skulptur, tekstil og andre teknikker. Ingen av arbeidene må være større enn 1,5 x 1,5 meter. Det er ikke mulig å levere videoinstallasjon eller andre typer installasjon, pga begrensninger når det gjelder visningsutstyr og plass.

Innleverte kunstverk vil bli vurdert av en profesjonell jury med kunstfaglig kompetanse.

Kort etter juryering, vil det bli lagt ut en liste over antatte arbeider på Lillestrøm Kunstforenings facebookside og nettsiden lillestrømkunstforening.no. Sjekk disse sidene for å se om dine arbeider er antatt. Refuserte arbeider skal hentes lørdag 4. april kl. 12-15. 

Antatte kunstverk som ikke er solgt skal hentes søndag 3. mai kl. 16-18, etter utstillingens slutt. 

Med utstillingen ønsker Lillestrøm Kunstforening å bidra til å sette den nye kommunen Lillestrøm på kartet som kulturkommune, øke publikums bevissthet om kommunens kunst- og kulturtilbud, og styrke de lokale medienes engasjement knyttet til kultur i nærområdet. Vennlig hilsen 

Lillestrøm Kunstforening