LILLESTRØMUTSTILLINGEN 2023

- ÅPEN JURYERT UTSTILLING 15/4 - 7/5 I GALLERI BROGATA 2

Temaet for utstillingen vil denne gangen være «Fred». Dette kan tolkes på mange måter; f.eks. samfunnsmessig som fred i motsetning til krig, fred som en følelsesmessig tilstand, et fredelig sted i naturen, fredelige relasjoner mellom mennesker, eller annet. Vi oppfordrer deltagere til å bruke kreativitet og fantasi. Kunstverkene kan være både figurative og abstrakte.

Du kan melde deg på ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjema/innleveringsskjema og deltageravtale til lillestromkunstforening@gmail.com senest 14. mars. Skjemaene kan lastes ned her: 

LAST NED DELTAGERAVTALE OG INNLEVERINGSSKJEMA.

Påmeldingsskjemaet kan fylles ut digitalt. Deltageravtale må signeres for hånd, og kan enten skannes og returneres via e-post, eller du kan levere den fysisk samtidig som du leverer inn kunstverkene dine, om du ikke har mulighet til å skanne. 


Det er åpent for alle å melde seg på. Du trenger ikke være medlem i Lillestrøm Kunstforening. Den enkelte kan levere inntil 3 arbeider totalt, fordelt på opp til 2 forskjellige faggrupper. Faggruppene er maleri, tegning, grafikk (inkludert DGA), foto, skulptur, tekstil og andre teknikker. Ingen av arbeidene må være større enn 1,5 x 1,5 meter. Det er ikke mulig å levere videoinstallasjon eller andre typer installasjon, pga. begrensninger når det gjelder visningsutstyr og plass.

Innleverte kunstverk vil bli vurdert av en ekstern jury med faglig kompetanse. 

Kort etter juryering, vil det bli lagt ut en liste over antatte arbeider på Lillestrøm Kunstforenings facebookside og nettsiden lillestrømkunstforening.no. Sjekk disse sidene for å se om dine arbeider er antatt. Refuserte arbeider skal hentes tirsdag 11. april kl. 18-20. 

Antatte kunstverk som ikke er solgt skal hentes søndag 7. mai kl. 16-18, etter utstillingens slutt. 

Med utstillingen ønsker Lillestrøm Kunstforening å bidra til å sette den nye kommunen Lillestrøm på kartet som kulturkommune, øke publikums bevissthet om kommunens kunst- og kulturtilbud, og styrke de lokale medienes engasjement knyttet til kultur i nærområdet. 

Vi ønsker å nå bredt ut, og setter pris på om du sprer ordet til andre du kjenner som kan være interesserte i å delta. 


Vennlig hilsen 
Lillestrøm Kunstforening