14. mai 2012

Du kan stille ut i Fet kirke! Tema: Vann

 

Kulturutvalget for Fet og Dalen kirker og Fet Kunstforening inviterer alle til å melde sin interesse for utstilling av egne arbeider.

Under Kulturuka i Fet arrangeres det årlig en kunstutstilling i Fet kirke. I 2012 er kulturuka 27. oktober til 3. november. Kunstutstillingen åpnes etter kulturgudstjenesten 27. oktober og vil videre være åpen i forbindelse med de ulike arrangementene den påfølgende uka. Menighetene i Fet og Dalen kirker og Fet kunstforening står sammen som arrangører av kunstutstillingen.

Temaet for årets utstilling er ”Vann”.

I den forbindelse inviteres kunstnere til å melde sin interesse for utstilling av egne arbeider. Det gis ingen honorarer til utstillere, men kirken tar ingen provisjon ved salg av kunstverk. Transportkostnader, forsikring og andre utstillingskostnader dekkes av kunstneren selv.

Hovedområdet for plassering av utstillingen har vært sideveggene i kirken og bakveggen i samme rom, veggene i våpenhuset og veggene rundt to balkonger. Se billedmateriale som viser de omtalte områdene på Facebook-siden til Fet og Dalen kirker.

Om du kan tenke deg å delta under utstillingen i Fet kirke oktober 2012 med et eller flere arbeider, inviteres du til å melde din interesse på e-post til kontaktperson Annhild Mosdøl på a.mosdol@googlemail.com (evt vanlig post: Annhild Mosdøl, Jahrenveien 36, 1900 Fetsund) innen 4.juni 2012. Legg ved kort CV inkludert e-postadresse, dokumentasjon av tidligere arbeider og gjerne kort beskrivelse/bilde av arbeidet/arbeidene du ønsker å delta med.

Innsendte arbeider vil bli vurdert og satt sammen til en utstilling av en komité med representanter fra kulturutvalget for i Fet og Dalen kirker og Fet kunstforening. Kunstnerne vil få tilbakemelding innen utgangen av juni.

Med vennlig hilsen

Kulturutvalget for Fet og Dalen kirker og Fet kunstforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar